IBS Student Council Committee Board 2022

President : Theresa Maria
Vice President : Jessie Liew
Secretary : Fabian jong
Treasurer : Jeffery Lai
Committees
Members
: Foo Tun Jun
: Casimir Yong
: Abner Kapung Palong
: Alexander Tsai
: Joricca Supang Ukung
: Ayu Hanisah
: Bryan Tay Haw Hang
: Jocelyn Denz Puzon
: Lu Wei Ze
: Goh Yen Qi
: Terrence Wong
 
 

Previous Years Student Council Presidents

2020-2021 : YIP YUNG YANG
2019 : JORDAN TING CHECK YU
2018 : MOHD KHAIRUL IKHWAN BIN BAKRI
2017 : Benetton Charles Phua
2016 : Ho Tze Chin
2015 : Amanda Kong
2014 : Yong Siaw Seng
2013 : Mimi Ling
2012 : Bong Yi Shi
2011 : Jeff Chan
2010 : Michell Toh
2009 : Rozer Chua
2008 : Charles Tiew
2007 : Connie Lau
2006 : Tommy Koo
2004-2005 : Yong Jih Hui
2003-2004 : Karen Shirley
2001-2002 : Kevin Kong / Kenneth Ting